POLITICA MANAGERIALA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI SI SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

 

Misiunea companiei este realizarea si implementarea la nivel national al unui management integrat al deseurilor

REMATHOLDING Co S.R.L. este o societate competenta, operativa, integra, deschisa, orientata spre participarea activa la dezvoltarea durabila prin domeniul sau de activitate: “recuperarea deseurilor si resturilor metalice, nemetalice si a altor materiale (colectarea, manipularea, prelucrarea, valorificarea, depozitarea); comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (vehicule scoase din uz, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.); vanzare piese provenite de la autoturisme avariate; comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice; transporturi pe cale ferata; transporturi rutiere de marfuri; depozitari”.
Misiunea companiei este realizarea si implementarea la nivel national al unui management integrat al deseurilor, pe baza parteneriatelor pe termen lung. Ne propunem sa mentinem un sistem de management transparent, in concordanta cu legislatia in vigoare si la standarde de etica ridicate. Noi colectam, prelucram, reciclam si valorificam deseuri eficient pentru a reintroduce in circuitul de productie materiile prime secundare in conformitate cu standardele internationale de calitate.
REMATHOLDING Co S.R.L. are un sistem de management integrat, iar atât angajatii nostri, cat si furnizorii si prestatorii de servicii sunt angajati in acest sistem.
Obiectivele, strategia si planurile de actiune, pe care le stabilim anual, au ca scop primordial imbunatatirea permanenta a eficacitatii Sistemului de Management Integrat implementat, urmarit si evaluat in permanenta in cadrul REMATHOLDING Co S.R.L.
Principiile care stau la baza acestor obiective sunt:
 • Determinarea si satisfacerea cerintelor clientilor, a legislatiei si a reglementarilor referitoare la specificul activitatii societatii si a celor referitoare la controlul poluarii, protectia mediului si al riscurilor si factorilor de risc asociati activitatii noastre;
 • Orientarea activitatii catre dezvoltarea unor costuri de productie si de mediu minime, atat in scopul reducerii consumurilor, cat si a eficientizarii gestionarii deseurilor de executie;
 • Orientarea activitatii catre o imbunatatire continua a mediului de lucru, pe baza reducerii riscurilor legate de locurile de munca;
 • Optimizarea costurilor directe ale calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca prin prevenirea abaterilor (atat a celor legate de executie cat si a celor referitoare la cerintele de mediu) si reducerea costurilor non-calitatii si a externalitatilor de mediu;
 • Dezvoltarea relatiilor cu furnizorii, clientii si alti parteneri de afaceri;
 • Desfacerea produselor in conditii de securitate maxima;
 • Dezvoltarea capacitatii manageriale pentru a genera la salariati autodisciplina si a incuraja autocontrolul, grija fata de mediu, sanatate si
Obiectivele noastre sunt atinse prin organizarea si coordonarea tuturor proceselor in REMATHOLDING Co S.R.L., stabilirea exacta a interfetelor si prin disponibilitatea resurselor necesare functionarii si supravegherii acestor procese. In acest sens am stabilit cadrul organizatoric pentru ca aceste obiective sa fie comunicate in cadrul societatii, intelese si revazute periodic, in scopul evaluarii eficacitatii actiunilor intreprinse si imbunatatirii lor.
Este obligatia societatii sa creeze toate conditiile pentru atingerea obiectivelor propuse, sa aprobe alocarea mijloacelor necesare si sa gaseasca modalitatile pentru implicarea personalului, inclusiv prin intarirea sistemului de incurajare si recunoastere a meritelor privind calitatea si mediul, si a solutiilor pentru eficientizarea proceselor.
Obiectivele sunt documentate, urmarite si evaluate permanent pentru a se elimina practicile neconforme. Periodic, stadiul atingerii obiectivelor este analizat de catre conducere, in vederea stabilirii actiunilor viitoare de imbunatatire continua a activitatii in cadrul REMATHOLDING Co S.R.L.
Politica de mediu este o componenta a politicii globale si unitare a REMATHOLDING Co S.R.L., creata pe baza contextului organizatiei, pentru a raspunde asteptarilor partilor interesate si daca este necesar, aceasta este revizuita anual pentru a fi adecvata si adaptata schimbarilor legislative si sociale.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea este o parte integranta a strategiei REMATHOLDING Co S.R.L., iar managementul durabil este stabilit ca o tinta la nivel de societate. Protectia mediului si sustenabilitatea sunt componente importante ale politicii noastre manageriale.
REMATHOLDING Co S.R.L. prin sistemul de management integrat genereaza un dublu beneficiu cu solutii eficiente din punct de vedere al resurselor, instalatii si componente pentru productia de materii prime secundare si cercetarea noilor tehnologii de reciclare:
 • Beneficii pentru societate, deoarece produsele pot fi folosite pentru a proteja mediul si a imbunatati conditiile de
 • Beneficiu pentru propria companie, deoarece poate deschide piete atractive si poate creste
Schimbarile climatice si deficitul de resurse reprezinta o provocare pentru societate. Solutiile tehnice inovatoare ajuta la protejarea climei si a resurselor. Suntem implicati activ si lucram permanent pentru a reduce emisiile in lantul nostru valoric si in tehnologiile de reciclare.
Eficienta energetica este un factor cheie in acest proces. Astfel, contribuim in mod semnificativ la evitarea gazelor climatice prin serviciile noastre si economisim cantitati considerabile de resurse primare.
Utilizarea durabila a apei este o chestiune importanta pentru noi.
Angajatii nostri sunt factorul decisiv in atingerea obiectivelor de sustenabilitate. Aspiratia noastra pentru angajatii nostri este sa fim foarte competenti in procesele de management, tehnologie si evaluarea riscurilor.

Mediu

Un mod de lucru ecologic si eficient sunt obiective esentiale pentru REMATHOLDING Co S.R.L.. Prin activitatea noastra, Recuperarea deseurilor reciclabile sortate, valorificarea materiei prime, reprezentam o veriga importanta in lantul valoric al ciclului economic al materiei prime. Prin colectarea si prelucrarea deseurilor, realizam a contributie semnificativa la conservarea resurselor limitate de materie prima si energie. Principiul societatii noastre este „Reciclati pentru un mediu mai curat!” si include Planul de gestionare a deseurilor:
 • Implementarea ierarhiei deseurilor (adica reducerea la sursa, reutilizarea, reciclarea, recuperarea energiei, eliminarea responsabila);
 • Identificarea si clasificarea deseurilor;
 • Manipularea deseurilor (adica colectarea, trnasportul, sortarea, depozitarea temporara, tratare, eliminare);
 • Procesul de gestionare a deseurilor (tratare in instalatii priprii, reciclarea si valoarificarea acestora);
 • Monitorizarea si
Dorim sa evitam poluarea mediului actionând cu previziune si astfel sa minimizam pericolele pentru mediu si pentru oameni. Monitorizam constant factorii de mediu care ar putea fi afectati de activitatea noastra (indictaori de aer, apa, sol) prin analize periodice asupra acestor factori, in acest mod avem certitudinea ca respectam limitele legale si valorile indicatorilor sunt mentinute cât mai scazut posibil. Prin monitorizarea constanta a tuturor activitatilor si proceselor noastre, incercam sa minimizam impactul negativ asupra mediului, sa reducem consumul de energie si sa optimizam utilizarea resurselor. Este important ca fiecare angajat sa fie constient de impactul actiunilor sale asupra mediului si sa fie responsabil de acest lucru, deoarece conduita constienta de mediu nu numai ca contribuie la conservarea resurselor sau la economisirea energiei, dar influenteaza si calitatea vietii fiecarui individ.

Energie

Dorim sa contribuim la conservarea resurselor si protectia climei prin sistemul nostru de management. Incercam sa lucram cu procese de reciclare moderne si eficiente si ne straduim mereu sa dotam locatiile noastre cu echipamente tehnice de ultima generatie si prietenoase cu mediul si cu vehicule ecologice.
In prezent utilizam energiei din surse regenerabile prin centrale fotovoltaice construite in locatiile noastre si ne indreptam cu pasi rapizi spre instalarea acestor centrale in toate locatiile noastre.
Suntem constienti de faptul ca bilantul energetic este influentat in mare parte de activitatile de reciclare a deseurilor desfasurata de compania noastra, cum ar fi colectarea, transportul, manipularea si tratarea deseurilor, prin urmare, acordam o mare importanta determinarii consumului nostru de energie este masurat in mod sistematic.
Efectuam in mod regulat analize energetice ale principalilor nostri consumatori de energie si ale proceselor si activitatilor de lucru aferente, le evaluam si, in consecinta, identificam posibilele economii de energie. Acest lucru se realizeaza pe baza obiectivelor noastre strategice si operationale in materie de energie, integrate in planul de actiune si reduse la locatiile individuale. Organizatia se angajeaza sa furnizeze suficiente informatii si resurse in limitele posibilitatilor economice. Când sunt achizitionate echipamente noi si accesoriile acestuia, eficienta energetica este luata in considerare in mod firesc ca un criteriu important in procesul de luare a deciziilor. In compania noastra, participarea tuturor angajatilor si furnizorilor de servicii este o parte importanta a sistemului de management al energiei. Politica noastra energetica acopera toate domeniile companiei, toate activitatile si procedurile, asigurând îmbunatatirea continua a performantei energetice.

Sanatatea si securitatea in munca

Securitatea si protectia sanatatii in munca a angajatilor nostri, furnizorilor, clientilor si subcontractantilor sunt mai mult decât o obligatie legala pentru noi, obiectivul nostru este de a crea si de a îmbunatati continuu conditiile de munca.
Pentru noi, este firesc sa respectam toate cerintele legale si de alta natura in domeniul sanatatii si securitatii in munca. Evaluarile pericolelor sunt revizuite in mod regulat in functie de specificul activitatii.

Calitate

Scopul nostru este de a depasi asteptarile din ce in ce mai mari de calitate ale clientilor nostri. Compania se poate dezvolta in mod constant doar daca clientii nostri sunt pe deplin convinsi de serviciile si produsele noastre.
Selectam atent furnizorii societatii si urmarim constant satisfactia clientilor nostrii. Dorim sa îmbunatatim continuu calitatea deseurilor noastre, care sunt reintroduse in circuitul de materie prima si calitatea serviciilor orientate catre client, si sa eliminam permanent cauzele neconformitatilor identificate. Angajatii nostrii bine pregatiti, informati si motivati stau la baza succesului economic al companiei noastre. Imbunatatim performantele angajatilor nostri prin instruiri, cursuri de formare si participarea acestora la congrese si seminarii in domeniu. Performanta excelenta a angajatilor este o cerinta pentru succesul companiei noastre. Procedurile noastre de lucru stau la baza activitatilor interne si implicit la baza relatiilor cu furnizorii si clientii. Ele sunt supuse procesului de îmbunatatire continua prin revizuirea acestora ori de cate ori este cazul.
REMATHOLDING Co S.R.L. se angajeaza sa nu tolereze mita, coruptia si spalarea banilor si se angajeaza sa transmita acest angajament si partenerilor sai.

Responsabilitate sociala

Ca parte a responsabilitatii sale sociale, societatea Rematholding Co. S.R.L. se angajeaza sa respecte legile nationale si internationale privind protectia datelor. Aceasta politica de protectie a datelor se bazeaza pe principii acceptate la nivel european si global privind protectia datelor si se aplica in intreaga societate, urmand a fi respectata intocmai, de catre salariatii si/sau colaboratorii/partenerii de afaceri ai societatii, ori de câte ori acestia prelucreaza date cu caracter personal.
Asigurarea protectiei datelor, reprezinta fundamentul relatiilor in afaceri de incredere si reputatie a societatii noastre. In cadrul activitatilor desfasurate, societatea Rematholding Co. S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in vederea indeplinirii unor obligatii legale, pentru executarea contractelor (individuale de munca, comerciale, etc.), in scopul intereselor sale legitime, etc.
Politica de protectie a datelor prevede conditiile cadru necesare asigurarii nivelului adecvat de protectie a datelor, prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, oferind o prezentare generala a cerintelor minime privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Politica Aniti-hartuire la locul de munca este creata pentru ca toti angajatii, voluntarii, stagiarii si contractantii sa inteleaga ce inseamna hartuirea si bullying-ul, care sunt rolurile si responsabilitatile lor si care sunt procedurile in cazul in care exista ingrijorari legate de hartuire. Politica prezinta cerintele si responsabilitatile specifice activitatii de analiza a Sistemului de Management Integrat efectuata de managementul organizatiei. Este o obligatie reciproca: hartuirea si bullying-ul acestor persoane de catre angajati sunt interzise si nici aceste persoane nu au voie sa supuna angajatii hartuirii si bullying-ului.

Esti interesat sa lucrezi cu noi?

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Acceptând că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Setările de confidențialitate

Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlează-ți aici serviciile personale de cookie-uri.

Decline all Services
Accept all Services
RematHolding Programul Rabla located at Soseaua Berceni Fort nr. 5 , Bucuresti, Sector 4 . Reviewed by 5 reviews rated: 1 / 5