NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Stimate Client,

In conformitate cu de Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (UE) 2016/679 (‘RGPDCP’)  precum și orice alte legi aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal sau confidentialitatea, Societatea Rematholding Co. S.R.L. va aduce la cunostinta faptul ca, prin natura activitatilor principale pe care le desfasoara, prelucreaza cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare Datele cu Caracter Personal ale Clientului in numele Clientului sau al unui Client Asociat,  precum nume, prenume, CNP, prin mijloace automate si neautomate. Aceste date sunt folosite de Rematholding Co. S.R.L.  in scopul de intocmire si declarare a evidentelor impuse de legislatia in vigoare dar si in scop comercial, in baza relatiilor existente.

Totodata, va informam ca, la solicitarea Dvs. scrisa puteti beneficia de dreptul de acces la datele personale si de a nu fi supus unei decizii automate individuale, in conditiile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 și ale legislatiei subsecvente.

De asemenea, aveti dreptul de interventie si de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuneti la registratura noastra, de unde va fi transmisa administratorului de baza de date din cadrul companiei, urmand sa primiti un raspuns scris in termenul prevazut de lege.

In relatia cu tertii, datele personale sunt utilizate de catre Societate in relatie cu companiile din acelasi grup, precum si cu partenerii contractuali.

Societatea Rematholding Co. S.R.L. se obliga sa aplice in legatura cu datele personale ale clientilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii/transfer de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Va punem in vedere faptul ca refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre Societatea Rematholding Co. S.R.L. ca beneficiar, determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice/comerciale si nu este imputabil acestei societati mai sus mentionate.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 și legislatia subsecventa pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

  

Cu deosebita consideratie,

Societatea Rematholding Co. S.R.L.

 

 

 

INFORMARE SALARIATI DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Avand in vedere faptul ca Parlamentul European a adoptat la data de 27.04.2016 Regulamentul (UE) 2016/679 privind Protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, transpusa in legislatia romaneasca prin legea 677/2001, Regulament ce se aplica incepand cu data de 25.05.2018, iar societatea Rematholding Co. S.R.L. este operator de date prelucrand date cu caracter personal, va informam cu privire la urmatoarele:

DEFINITII

  1. a)date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare, cum ar fi nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  2. b)prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
  3. c)stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
  4. d)sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata după criterii functionale ori geografice;
  5. e)operator – orice persoană fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
  6. f)persoana împuternicita de catre operator – o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
  7. g)tert – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
  8. h)destinatar – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

   i)date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

Rematholdind Co. S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal, colecteaza si prelucreaza diferite tipuri  de date cu caracter personal despre dvs., cum ar fi: numele si prenumele, adresa de domiciliu, data si locul nasterii, cetatenia, varsta, sexul, codul numeric personal, date CI, codul numeric personal, semnatura, numarul de telefon, adresa de e-mail, date privind contul bancar, date de localizare fizica(prin  sisteme de urmarire prin GPS), etc.

De asemenea, colectam si prelucram si “date speciale” despre dvs. cum ar fi, de exemplu, date biometrice (inregistrari ale sistemelor de supraveghere video), date privind sanatatea, , date ale copiilor minori, etc.

Vom colecta si vom utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru indeplinirea unor scopuri si/sau pentru a ne conforma obligatiilor legale, pentru executarea unui contract si/sau pentru exercitarea unor drepturi specific ale operatorului sau ale persoanelor vizate in domeniul ocuparii fortei de munca, al securitatii si protectiei sociale.

In functie de scopul prelucrarii datelor Dvs., sunt situatii in care nu este necesar consimtamantul dvs. intrucat legislatia privind protectia datelor nu ne obliga sa obtinem acordul(  fara a ne limita la acestea, de ex.: derularea contractului individual de munca la care persoana vizata este parte; procedura de recuperare a datoriilor; prevenirea si detectarea fraudelor; securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor – monitorizarea video, monitorizarea GPS a vehiculelor; respectarea obligatiilor legale – fiscale, contabile, de administrare, de arhivare, etc.) dar si situatii in care este necesar consimtamantul dvs.( de ex.: prelucrarea datelor copiilor minori cu varsta sub 16 ani, etc.).

De asemenea, vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dvs. din alte parti cum ar fi Inspectoratul Teritorial de Munca-ITM, ANAF, Casa Nationala de Pensii Publice, instante de judecata, organe de politie, executori judecatoresti, etc.

In legatura cu prelucarea datelor cu caracter personal in scopurile in care este necesar consimtamantul dvs., va informam ca, la solicitarea Dvs. scrisa puteti beneficia de dreptul de acces la datele personale si de a nu fi supus unei decizii automate individuale, in conditiile Regulamentului  General privind Protectia Datelor  nr. 679/2016 și ale legislatiei subsecvente.

De asemenea, aveti dreptul de interventie si de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuneti la registratura noastra, prin posta la seiul social sau la adresa de e-mail office@rematholding.ro,  de unde va fi transmisa administratorului de baza de date din cadrul companiei si conducerii societatii, urmand sa primiti un raspuns scris in termenul prevazut de lege.

In relatia cu tertii, datele personale sunt utilizate de catre Societate in relatie cu companiile din acelasi grup, precum si cu partenerii contractuali interi sau externi.

   Societatea Rematholding Co. S.R.L.  se obliga sa aplice in  legatura cu datele personale ale angajatilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii/ transfer de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Va punem in vedere faptul ca refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal necesare si solicitate de catre Societatea Rematholding Co. S.R.L. ca angajator, determina imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice/comerciale si nu este imputabil acestei societati mai sus mentionate.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul General privind Protectia Datelor  nr. 679/2016 și legislatia subsecventa pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prezenta INFORMARE va fi adusa la cunostinta tuturor salariatilor Rematholding Co. S.R.L. astazi, 24.05.2018, prin luare la cunostinta sub semnatura conform Procesului Verbal de instruire/Informare , prin care isi vor acorda si consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Societatea Rematholding Co. S.R.L.

Prin Administrator,

Dr.Ing. Mihai-Emilian SOFIAN

 

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Acceptând că acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Setările de confidențialitate

Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlează-ți aici serviciile personale de cookie-uri.

Decline all Services
Accept all Services
RematHolding Programul Rabla located at Soseaua Berceni Fort nr. 5 , Bucuresti, Sector 4 . Reviewed by 5 reviews rated: 1 / 5